BOS podrška

Naš iskusan tim vam je uvek pri ruci kako bi pružio podršku i prave alate za korišćenje BOS platforme na najbolji način. Pridružite nam se!

  • OSNOVNA PODRŠKA – registracijom u BOS imate imate na raspolaganju tehničku i marketing podršku;
  • MULTI JEZIČNI PROFIL –  platforma omogućava globalno poslovanje na jezicima ciljnih tržišta. Za sada su to engleski, srpski, bosanski i hrvatski. Po potrebi će biti uvođeni i drugi jezici.
  • UPUTSTVA – tokom korišćenja sistema možete pratiti instrukcije na plavim kružićima sa upitnikom, a na raspoaganju su i video tutorijali, kao i uputstva koja partnerima delimo putem Viber i FB grupe.
Online marketing, support for tour operators