Dodatni prihodi za turističke i medijske portale

Sigurno ste već mnogo puta pisali o turizmu, destinacijama iz vašeg kraja ili inostranstva, preporučivali različite agencije, hotele i aranžmane, a da niste imali uvid efekat vašeg truda, niti mogućnost da ostvarite dodatne prihode na osnovu povećanja broja korisnika usluga o kojima ste pisali.

Međutim, u savremenom digitalnom svetu gde je sve lako merljivo, postoje servisi koji omogućavaju jasan uvid u rezultate promotivnih kampanja u svim vrstama digitalnih medija. Kao jedan od njih, platforma BOS4.tours pruža mogućnost da od promotivnih tekstova na temu putovanja i turizma ostvarite i dodatne prihode. Ukoliko ste već izgradili poverenje svojih čitalaca i pratilaca na društvenim mrežama i ako oni veruju vašim preporukama, to možete iskoristiti tako što ćete u svoje ekstove uključivati affiliate linkove koji vode ka turama ili destinacijama koje promovišete.

Pridružite se BOS Travel Affiliate programu i postanite BOS Affiliate partner

BOS4.tours je platforma koja omogućava online rezervisanje i plasman turističkih tura. Trenutno je koristi oko 70 organizatora tura i aktivnosti iz Srbije, od kojih je najveći broj lokalnih organizatora na destinacijama, a sve je više i organizatora koji plasiraju i ponude putovanja ka inostranstvu. Takođe, priključuju se i organizatori iz Bosne i Hercegovine, a mi se nadamo da ćemo do kraja 2022. imati u ponudi i programe organizatora iz celog regiona.

Registrujte se ovde.

Kao korisnici BOS4. tours platforme, autori tekstova mogu kreirati affiliate linkove za bilo koju turu ili destinaciju iz celokupne BOS ponude koja obuhvata više stotina različitih turstičkih aranžmana i umetati ih u svoje tekstove ili ih vezivati za autorske fotografije i video klipove. Affiliate linkovi u sebi sadrže specifičan digitalni kod koji sistem prati i beleži svaku aktivnost čitalaca (svaki klik na link ili fotografiju). Klikom na affiliate link, čitalac biva doveden direktno na veb sajt na kojem je moguće izvršiti onlajn rezervaciju, a svaka izvršena rezervacija se registruje kao rezultat promotivnih aktivnosti autora teksta, odnosno, osobu kojoj se po realizovanom putovanju isplaćuje provizija u iznosu od najmanje 8,5% osnovne cene aranžmana (bez doplata i fakultativnih izleta).

Sistem omogućava i kreiranje različitih affiliate programa koji služe za pojedinačno praćenje rezultata promocije zasebno za svaku društvenu mrežu, blog, tekst ili neki drugi medijski kanal. Na taj način je moguće precizno pratiti efekte različitih marketinških aktivnosti i na osnovu toga planirati naredne kampanje.

Lokalni mediji i turistički portali koji se bave promocijom određene destinacije mogu motivisati lokalne organizatore tura i aktivnosti da se sa svojom ponudom izleta i aktivnosti pridruže BOS sistemu, a zatim ih i promovisati na ovaj način. Tako, ne samo da će ostvariti prihode, već će doprineti lokalnom ekonomskom razvoju destinacije.

Pored upotrebe affiliate linkova, na tematskim ili lokalnim portalima, sajtovima i blogovima mogu se postaviti horizontalni ili vertikalni pretraživači putem kojih posetioci sajta mogu pretraživati ponudu tura po destinaciji, datumu putovanja, vrsti ili tipu putovanja.

Prihodi autora tekstova zavise od broja ostvarenih rezervacija i iznosa koji su klijenti plaćali po rezervaciji (u obračun provizije se računa samo osnovna cena aranžmana bez doplata) i visine provizije koju organizator određuje za plasman ture/aktivnosti.

Prilikom izbora tura koje žele promovisati, autori tekstova imaju uvid u visinu provizije koju je organizator odobrio. Za ture po Srbiji provizija je 8,5%, a za ture ka inostranstvu varira od 5 do 8,5%. Prosečna cena izleta i aktivnosti po Srbiji je oko 3.000,00 dinara, dok je prosečna cena za putovanja ka inostranstvu oko 15.000,00 dinara.

Na priihode svakako utiče i:

  • broj čitalaca
  • poverenje koje čitaoci imaju u autora/blog/portal
  • ciljna grupa, odnosno njena platežna sposobnost i interesovanja
  • način promocije

Kako funkcioniše procesuiranje onlajn rezervacije?

Kada klijent uradi rezervaciju, ona odlazi direktno organizatoru koji je dalje procesuira, potvrđuje i direktno od klijenta naplaćuje svoje usluge. Affiliate partneri u BOS sistemu prate sve rezervacije pristigle putem njihovih affiliate linkova i prate ažurirane statuse (upit/u procesu/potvrđeno/otkazano/realizovano i sl). Na kraju svakog meseca, organizator je u obavezi da označi konačni status svih rezervacija koje su realizovane ili trebale biti realizovane u prethodnom mesecu. Na osnovu tih podataka sistem pravi obračun i za sve REALIZOVANE rezervacije affiliate partneru se pripisuje provizija koju je organizator u obavezi da plati do 15-tog u mesecu.

Sistem provere da li je klijent zaista bio na turi ili nije vrši se tako što svaki klijent koji je izvršio rezervaciju dobija meil sa molbom da potvrdi da je bio na turi, oceni je i, ukoliko želi, ostavi komentar.

BOS garantuje isplatu provizije svim affiliate partnerima!

REGISTRACIJA AFFILIATE PARTNERA