Primena najsavremenije tehnologije za bolje rezultate u turizmu Vojvodine 

Novi trendovi i očekivanja turista zahtevaju brže promene i prilagođavanja. Turistička ponuda tura i aktivnosti u Vojvodini nije dostupna za online rezervisanje turistima koji žele sami kreirati svoja putovanja ili se pridružiti organizovanim turističkim grupama. Na taj način su uskraćeni za potpuni doživljaj destinacije a verovatno za mnogo toga i ne znaju da im može biti dostupno. 

Pošto ponuda nije digitalizovana, nije moguće ni njeno uvezivanje tj. objedinjavanje ponude sa drugim regionima ili kroz različite distributivne sisteme. Organizatori tura i aktivnosti nisu dovoljno edukovani za korišćenje rezervacionih sistema za promociju svojih ponuda i ne uživaju u benefitima koje im mogu doneti u  njihovom poslovanju. 

Dosadašnja rešenja su uvek na engleskom jeziku i prilično komplikovana za korišćenje. Iz tih razloga je plasman kroz njih ograničen i ista ponuda ne može biti dostupna i kroz druge (pre svega lokalne) kanale distribucije. U takvim okolnostima, donosioci odluka na destinacijama kao i promoteri destinacija ne mogu uticati na promotivne kampanje tih rezervacionih sistema niti koristiti njihove podatke u cilju strateškog upravljanja destinacijama i kreiranje planova za razvoj i promociju.

Ciljevi: 

 • Objedinjavanje ponude i lakše i učinkovitije rukovođenje promocijom ste
 • korak bliže objedinjavanju turističke ponude Balkana  – o tome više na ovom linku
 • mogućnost za objedinjavanje turističke ponude susednih zemalja/regija
 • mogućnost objedinjavanja ponude na mikro nivoima (opštine, više opština, geografskih celina), kao i ponude tura specijalnih interesovanja (na primer Vinske ture Balkana, Bike ture duž Dunava, pešačke ture kroz nacionalne parkove Evrope, krstarenja na rekama Panonske nizije, world birdwatching  i sl. – (mogućnost da se ovakve stvari realizuju su kroz EU fondove, brojne donatore i sl.)
 • Digitalizacijom turističke ponude povećati vidljivosti ponude kroz različite kanale distribucije uključujući i velike GDS (globalne rezervacione sisteme) poput Amadeusa, Expedie, Bookinga i sl. 
 • Bolje praćenje podataka, statističkih pokazatelja i lakše istraživanje potreba klijenata u budućnosti, kako bi se moglo raditi na kreiranju novih turističkih proizvoda koji će uticati na povećanje konkurentnosti destinacije – tzv. SMART turizam o kojem se sve više priča i sve više dobija podršku EU fondova.

Benefiti za svaku opštinu i pokrajinu na kojoj bi najveći broj organizatora koristio BOS platformu bio bi: 

  • veća vidljivost ponude, bolja pozicija na tržištu, veći broj turista 
  • povećanje dužine boravka gostiju na destinacijama 
  • veća potrošnja, više prihoda za sve u lancu usluga – više naplaćenog poreza
  • veći broj zaposlenih u turizmu i svim drugim pratećim delatnostima, posebno među mladima i ženama
 • manji odliv stanovništva
 • veća svest o značaju očuvanja životne sredine i kulturne baštine

Privatni sektor: 

 • podrška privredi: preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima ali i velikim hotelskim preduzećima u ostvarivanju: više novih klijenata, većih prihoda, povećanju stepena zadovoljstva klijenata, olakšanom poslovanju i uštedi vremena i resursa
 • Korišćenjem našeg rezervacionog sistema imali bi jedno mesto gde unose svoju ponudu a ona se onda vidi na svim prodajnim kanalima iz prodajne mreže koja nam je već na raspolaganju i koja bi se dodatno kreirala. 
 • Za svaku turu ili aktivnost imaju mogućnost unosa na različitim jezicima (a zatim i mailovi koji se automatski generišu idu na tim istim jezicima), zatim različitih “dinamičkih” cena (za lokalno tržište i strano, promotivne/redovne i samostalno definisanje kako se one primenjuju), doplata, … sve to sistem obračunava i isporučuje klijentima i organizatoru rezervaciju sa obračunom. 
 • Sve rezervacije bi im stizale u jedan sistem bez obzira sa kog prodajnog kanala stižu  a promenom statusa rezervacija pokreću se generisani mailovi kojima se klijentima potvrđuju rezervacije i šalju instrukcije za uplatu, potvrđuje prijem uplate, obaveštava o promeni datuma putovanja i sl. 
 • Naplata je direktno od klijenata a proviziju plaćaju na mesečnom nivou za realizovane rezervacije
 • Organizator takođe lako preuzima obračune za isplatu provizija svojim prodajnim kanalima (affliate partneri i sajtovi) i ako želi kreira svoje “refid” linkove tura koje upotrebljava u svojim kampanjama i tako precizno prati statistiku primljenih rezervacija preko svakog promotivnog kanala.

UKRATKO: koristi sve benefite tehnologije, više turista i veća zarada, lakše prodaje, lakše komunicira sa klijentima (iz celog sveta), ostvaruje više rezervacija, ima veće prihode, štedi vreme i resurse

Turisti: 

–  ispunjavanju očekivanja turista da svoja putovanja bolje i lakše planiraju unapred – u korak sa trendovima

Bolja informisanost o ponudi Vojvodine, online pretraga i online rezervisanje tura u vreme kada to njima odgovara, bez odlaska u agenciju, sa prikazom tura koje imaju planirane datume polazaka, sa prikazom tura na različitim jezicima (i komunikacijom na istim), sa uvidom u cene u željenoj valuti, sa automatskim obračunom i primenom trenutno validnih cena, mogućnošću da posle ture napišu komentar i ocene ture,…

Koraci neophodni da bi se ovi ciljevi realizovali: 

 1. edukacija korisnika: organizatora tura i aktivnosti kao i svih onih koji se bave ili bi se bavili promocijom određenog geografskog područja ili teme specijalnih interesovanja
 2. prevod tura na jezike tržišta koja se žele dosegnuti
 3. kreiranje novih funkcionalnih sajtova sa online rezervisanjem za turističke destinacije, opštine, regije (BOS kanali distribucije)
 4. kreiranje sadržaja za sajtove (uz adektavnu optimizaciju za pretraživače) i društvene mreže za tržišta koja se žele dosegnuti (uz prevode na jezike)
 5. kreiranje plaćenih kampanja za tržišta koja se žele dosegnuti
 6. kreiranje “mreže za podršku u promociji” – tj. affiliate mreže: svi smeštajni objekti, lokalni mediji, pružaoci usluga, studenti turizma, novinarstva, medija, blogeri, dijaspora i institucije u dijaspori 

Edukacija organizatora: 

 • za kreiranje ponuda, story telling, SEO optimizacija, kalkulacije, primena dinamičkih cena, …
 • korišćenje rezervacionog sistema 

Prevod tura na strane jezike i prilagođavanje tržištima

Edukacija za BOS kanale distribucije: 

 • korišćenje BOS CMS-a za ažuriranje sajtova, dodavanje novih sadržaja i sl.
 • korišćenje društvenih mreža za promociju destinacija
 • koordinacija sa svim affiliate partnerima i stvaranje baze sadržaja dostupnim svima njima za upotrebu

Na koji način sprovesti?


Prvo da pojasnim, da bi prvi prioritet trebale biti destinacije koje i ovog trenutka generišu najveći broj turista. Dakle Novi Sad, Fruška gora sa Sr. Karlovcima, Palić, Bela crkva, Sombor sa Gornjim Podunavljem, …nastaviti niz u odnosu na statističke pokazatelje. Da li bi se obrađivala jedna po jedna destinacija (kroz projekte koje bi finansirala EU) ili odjednom radile sve sa po jedan do dva organizatora koji bi mogao obuhvatiti najširu ponudu, … zavisi od vaših odluka.

Drugi prioritet zatim mogu biti i pojedinačni organizatori koji rade ture sa najvećom mogućnošću rasta. 

Dugo sam razmišljala šta bi bilo najbolje (i to je razlog mog ne javljanja odmah) i došla sam do zaključka da imamo dva načina: izabrati jednu ili više opština koje bi bile u fokusu i na čijoj teritoriji bi (SVI) ZAINTERESOVANI ORGANIZATORI dobili edukaciju, mentorsku podršku i tehnologiju za korišćenje, te da te opštine budu “pilot projekat”. Drugi način bi bio podrška direktno organizatorima gde bi turističke organizacije bile samo “affiliate partner” i sporedno pomagale u promociji njihove ponude. Šta biste od toga izabrali zavisi da li biste želeli da idete odmah “široko” pa da se što pre podrži po jedan do dva organizatora na najvažnijim destinacijama, ili bi se išlo sa fokusom na jednu ili više distinacija i onda pružila podrška samo organizatorima na tom području. Možda ćete Vi imati ideju i da se nekako radi “hibridno” tj.kombinovano. 

Evo i detalja: 

 1. Podrška koja prevasnodno ide opštinama/destinacijama da im se naprave novi sajtovi na BOS platformi sa integrisanim rezervacionim sistemom i da SVI zainteresovani pružaoci usluga na toj destinaciji dobiju podršku u gore nabrojanom. To može da košta od min 20.000 eur po sajtu pa na više u zavisnosti od broja pružalaca usluga, broju stranica koje bi se pripremile i broju jezika na kojima bi se sve to radilo. 

Rezultat (Indikatori) bi bili

 • jedan sajt sa online rezervisanjem tura i aktivnosti i dobro odrađenom optimizacijom za pretraživače, sa dizajnom sajta po izboru i sa prikupljanjem podataka o posetiocima pomoću FB pixela i Google taga. Taj i takav sajt bi imao u sebi i CMS (kontent menadžment sistem (lako upravljanje sadržajem sajta na onoliko jezika koliko se dogovori) i rezerevacioni sistem (praćenje rezervacija koje stignu preko sajta) i affiliate partnerski program – mogućnost samostalnog kreiranja partnerstava sa različiitm promoterima);
 • sa minimum 30 stranica sadržaja sa tekstovima (preko 1500 karaktera) koji stvaraju interesovanje i želju za posetom destinaciji i podstiču na rezervisanje (+sve prevedeno na minimum 2 strana jezika);
 • minimum 10 lokaliteta na destinaciji unetih u sistem (do 1000 karaktera) i prevedeno na minimum 2 strana jezika;
 • minimum 5 organizatora sa spremljenih minimum 20 ponuda, prevedenih na minimum 2 strana jezika (bosanski i hrvatski bi bili gratis), kojima bi se na postojećim sajtovima ugradio iframe kako bi na njima imali online rezervisanje i korišćenje rezervacionog sistema + coaching za iste u narednih godinu dana (jednom mesečno sesije);
 • da se među smeštajnim objektima, sajtovima turističkih organizacija i lokalnih medija nađe minimum isti broj affiliate partnera kao i organizatora kako bi ponuda bila što vidljivija i sastavni deo ponude drugih pružalaca usluga;
 • pokrenute nove kampanje na društvenim mrežama (budžet za oglašavanje nije uključen u cenu) i praćenje istih i adaptacija u periodu od najmanje godinu dana (do 4 kampanje – za 4 različite ciljne grupe);
 • postavljeni mehanizmi za prikupljanje zainteresovanih za praćenje novosti sa destinacije i chat bot;
 • definisanje vizuelnog identiteta mail newsova i automatizacija mailing lista i kampanja (dva automatizovana maila) + obuka za one koji će se baviti mail kampanjama;
 • mentorstvo za organizatore, osobe zadužene za ažuriranje sajta, kreiranje sadržaja i mail kampanja

Drugi način bi bio: da se direktno ili putem konkursa izaberu lokalni organizatori koji već rade na destinacijama, ojačaju njihovi kapaciteti tj. digitalno tranformišu – naprave njima novi sajtovi sa online rezervisanjem, da se ta ponuda plasira kroz sajt TO Vojvodine i sajtove TO njihovih opština (u tom slučaju bi te TO bile afiliate partner i ne bi mogli pratiti statistiku niti imati podatke o klijentima), da se pokrenu kampanje, … EU takve inicijative podržava sa bužetima kroz koje organizatorima (pružaocima usluga) obezbeđuje po max 10.000 eur za njihovu digitalnu transformaciju i unapređenje ponude (na primer poslednja dva COSME poziva za digitalnu tranformaciju u turizmu).

Ako bi sa Vaše strane postojala spremnost da se neki veći broj njih tako podrži, onda bi se sve to moglo “spakovati” u jedan “ekcelerator program podrške preduzetnicima u turizmu Vojvodine” ili sličnog naziva, gde bi se po sistemu sličnom kao za start-up-e mogla kompletna obuka i trening i tehnologija koju bi dobili podići na jedan viši nivo, veću posvećenost i veću medijsku promociju. Ovo bi podrazumevao da se prvo odradi istraživanje zainteresovanih a zatim i raspiše konkurs na kojem bi se izabrao određen broj korisnika koji bi bili “pilot projekat” i za koje bi pokrajina odvojila sredstva.

Ovo su dva neka moja predloga. Možda ćete Vi ili neko iz Vašeg tima imati i bolji predlog se može nešto od ovoga iskombinovati.

Ostali načini mogu biti da se čekaju pozivi za grantove EU ili konkuriše za različite podrške kod donatora i sl. ali u tom slučaju se realizacija prolongira za nepotrebno dug period i uslovljeno je i zahtevima koje bi partneri imali. Po mom mišljenju, imalo bi smisla kratkoročno uraditi pilot projekat a biti spreman da se učesvuje u sledećem COSME pozivu u kojem će verovatno ponovo biti zahtev da učestvuje minimum 3 zemlje, 5 partnera i 80 organizatora.

Raspisivanje tog poziva će verovatno biti krajem novembra, početkom decembra a rok za prijavu do nekog datuma početkom februara.

Za kraj: BOS4.tours (bez ozbira što je počeo da se primenjuje u osnovnoj verziji još pre par godina) je po svemu ostalom jedan tehnološki start-up. Veoma bi nam značilo da dobijemo podršku i prihvatite implementaciju kako bi Vojvodina, (odakle smo je većina učesnika u ovom projektu) bila prvi region u kojoj bi se primenile sve njegove funkcionalnosti. Mi imamo snažan motiv da damo sve od sebe da to bude što kvalitetnije urađeno i da i tehnologiju ali i svoje znanje i iskustvo podelimo sa ostalim kolegama iz turizma Vojvodine kao i svima onima koji upravljaju destinacijama i njenom promocijom.

Biljana Marčeta, 12.08.2022.