Automatizujte svoje prodajne procese – Uštedite vreme i resurse!


Sa BOS-om ste odmah u “win-win” poziciji – omogućavanjem vašim klijentima da ture na vašem sajtu rezervišu onlajn i plasiranjem vaših tura kroz druge BOS kanale distribucije, vaše ture dobijaju dodatnu vidljivost i veći broj rezervacija.

Dakle rezultat je povećana prezentacija programa, pametna kontrola, lako onlajn rezervisanje i kompletna automatizacija prodajniih procesa – centralizovano ažuriranje informacija o turama i upravljanje rezervacijama, automatsko potvrđivanje rezervacija i slanje instrukcija za plaćanje, kreiranje liste putnika, praćenje, CRM, obračun za isplatu provizija i sl.

U cilju uštede vremena zaposlenih u službi prodaje na administraciju i onemogućavanju grešaka koje se u tim procesima mogu dogoditi tokom prekucavanja podataka, mi smo razvili i automatizovali određene procese koji su na raspolaganju organizatorima tura i aktivnosti koji svoje ture plasiraju kroz BOS mrežu.

PRETRAGA/UNAPREĐENA PRETRAGA

BOS kanali distribucije omogućavaju da klijenti imaju mogućnost pretrage tura prema mestu polaska, destinaciji, datumu putovanja, a u unapređenoj pretrazi i prema temi putovanja, tipu ture, broju dana i sl.

DOPLATE I AUTOMATIZOVANI OBRAČUN KONAČNE CENE PROGRAMA

Prilikom rezervisanja klijenti imaju mogućnost označavanja svih dodatnih opcija koje im nudite uz aranžman i u svakom trenutku klijent ima uvid u konačnu cenu aranžmana.

REDOVNE/PROMOTIVNE CENE

Na rezultatima pretrage se može videti napomena u vezi redovne i promotivne cene aranžmana, ako ste to definisali u sistemu. Sistem sam prepoznaje koliko je dana pred datum putovanja na željenu turu i u rezervaciji obračunava adekvatnu cenu.

THANK YOU STRANICA

Po završetku procesa rezervisanja, klijentu se prikazuje „Thank you stranica“ sa tekstom koji sami definišete i prosleđuje im se automatizovani mail u kojem ćete unapred definisati obrazac teksta. Svaki kanal distribucije definiše svoj tekst po želji.

PROMENA STATUSA REZERVACIJE

Istovremeno, sistem automatski stiže i u vašu službu prodaje koja će imati precizne instrukcije za dalje korake oko promene statusa rezervacija. Jednostavnom promenom statusa rezervacija pokreću se različiti automatizovani procesi koje ćete i vi i vaše osoblje obožavati jer će vam značajno olakšavati posao i uštedeti dragoceno vreme.

LISTA PUTNIKA

BOS nudi različite opcije za administraciju i praćenje. Među njima je i mogućnost preuzimanja liste putnika, sa svim neophodnim podacima za vodiča (imena putnika, mesto polaska, kontakt telefon i napomene koje je klijent uneo prilikom rezervacije ture). Lista se preuzima u excelu i lako ju je modifikovati.

VIDLJIVOST TURE I DETALJI

U administrativnom panelu za svaku turu definišete i koliko dana pred realizaciju tura više nije vidljiva u sistemu. Za svaku turu unosite i sve destinacije koje se obilaze i mesto polaska. To je uvezano sa sistemom pa se tada ture pojavljuju i na rezultatima pretrage po mestu polaska ili destinaciji. Za svaku turu označavate i adekvatne „teme putovanja“ kako bi se tura na osnovu unapređene pretrage prikazala i prema temi putovanja.

OBRAČUNI I FAKTURISANJA

Računi i mesečna realizacija se prate na mesečnom nivou i taj proces je automatizovan! Za sve ture koje su realizovane u prethodnom mesecu organizatori dobijaju mail podsetnik da provere i ažuriraju konačne statuse rezervacija na osnovu čega se uz nekoliko klikova može preuzeti obračun za plaćanje naknada distributivnim partnerima kao i fakure za plaćanje BOS-u. /Uskoro i fakture za klijente/

OCENJIVANJE TURA I KOMENTARI

Po povratku putnika sa putovanja i nakon finalne promene statusa, klijenti dobijaju još jedan automatizovani mail u kojem potvrđuju prisustvo na turi i gde imaju mogućnost da daju ocenu turi i napišu komentar. Ove vredne povratne informacije će vam sigurno značiti u cilju daljih unapređenja kvaliteta vaših programa.

Automate sell process for tours