Ovo bi trebalo biti  tekst kojim se diže interesovanje, dok tekst koji mu prethodi bi trebalo biti Kako kreirati turistički sajt koji donosi rezultate ili sl.

U tekstu pobrojati ona Vedranova, objasniti kako kreirati tekst koji će zadovoljiti tražnju na pretraživačima, kreirati strukturu, …

Preporuke:
Nenad Pantelić

Treba li vam H1 na home page sajtu? 

Kako koristiti naslove i podnaslove u tekstu? (H1… H6)

link ka tekstu korak po korak za kreiranje turističkog sajta