Opšti uslovi saradnje sa

Booking Online System za ture BOS4.tours

Obaveze organizatora

Tačnost podataka, ažuriranje tura

Organizatori tura su odgovorni za tačnost osnovnih podataka o ponudi, kontakata i brojeva računa na koje se primaju uplate.

Organizatori tura imaju obavezu redovnog ažuriranja ponude, kalendara polazaka i proveravanja meila koji je prijavljen za prijem rezervacija. Organizator je u obavezi da sa kalendara polazaka momentalno skine datum polaska za koji nema više mesta ili je otkazan polazak.

Informacije o rezervacijama i kontakt podaci putnika stižu na vaš meil koji ste uneli u odeljku Podaci o organizatoru.

Organizator snosi svu odgovornost prema klijentima za izvršenje usluga, ali i državnim organima po Zakonu o turizmu, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakona o oglašavanju, o bezbednosti i sigurnosti putnika, zaštiti prirodne sredine i kulturnih dobara i sl.

Organizator ne može na svom ili drugim sajtovima promovisati programe po nižim cenama od promotivne cene koja je iskazana u BOS sistemu.

Procesuiranje rezervacija

Po prijemu rezervacije koja se nalazi u statusu UPIT, organizator ima obavezu da u roku od najviše 24 h po prijemu maila promeni status rezervacije u sistemu na neki od ponuđenih (U PROCESU, POTVRĐENO, OTKAZAN POLAZAK i sl.). Pristup sistemu je moguć i sa mobilnog telefona.

Promenom statusa rezervacije na POTVRĐENO klijentima odlazi mail kojim se potvrđuje rezervacija i šalje instrukcija za uplatu.

Promenom statusa rezervacije na PLAĆENO klijentima odlazi mail kojim se potvrđuje prijem uplate.

Promenom statusa rezervacije na STORNO klijentima odlazi mail kojim se obaveštavaju da je organizator otkazao polazak.

Ovi pedefinisani meilovi klijentima odlaze na onom jeziku na kojem su uradili rezervaciju.

Promenom datuma polaska u rezervaciji, klijentima odlazi mail sa obaveštenjem da je došlo do promene datuma putovanja.

Po realizaciji ture, organizator je u obavezi da ponovo promeni status rezervacije na jedan od konačnih: REALIZOVANO, STORNO ili NO SHOW.

Ukoliko organizator ne promeni status na neki od konačnih u predviđenom roku, rezervacija će automatski biti tretirana kao da je realizovana i provizija će biti obračunata!

24 h po realizaciji programa, klijentima odlazi automatski meil sa pozivom da ocene turu i napišu komentar. Svi komentari su vidljivi na prikazima tura i doprinose većem broju rezervacija, a vama mogu poslužiti za kontrolu kvaliteta usluga svih vaših partnera.

Finansijske obaveze

Sve uplate klijenti vrše direktno na račun organizatora, koji se navodi u profilu organizatora.

Pristupom BOS sistemu organizator prihvata obaveze prema BOS4.tours platformi, kao i BOS distributivnoj mreži (BOS kanali distribucije i Affiliate partneri).

Naknada za korišćenje BOS4.tours platforme se isplaćuje u vidu provizije za svaku realizovanu rezervaciju, zbirno za sve ture realizovane u prethodnom mesecu. Obračuni se vrše prvog radnog dana u mesecu, a rok za plaćanje je 15-i u mesecu. U suprotnom, BOS zadržava pravo da obustavi prikaz tura do isplate svih dugovanja prema BOS-u i njegovim partnerima.

Provizije se obračunavaju na osnovnu cenu aranžmana, bez doplata.

BOS-u se plaća 1.5% za svaku realizovanu rezervaciju bez obzira da li je rezervacija stigla preko sajta organizatora ili nekih od BOS promotivnih partnera.

Ako je rezervacija stigla kroz nekih od BOS kanala distribucije ili affiliate partnera, dodatno se plaća provizija namenjena za distributivnu mrežu.

Provizije za distributivnu mrežu:

Za sve incoming ture i outgoing ture (inicijativna putovanja van granica zemlje) vrednosti do 300 eur provizija za distributivnu mrežu ne može biti manja od 8,5% (sa provizijom za BOS ukupno 10%).

Za outgoing ture vrednosti preko 300 eur provizij za distributivnu mrežu ne može biti manja od 5% (sa provizijom za BOS ukupno 6,5%).

Visina provizije je direktno povezana sa motivacijom kanala distribucije i affilaite partnera da turu promovišu.

Postavljanje pretraživača na veb sajt organizatora plaća se na mesečnom nivou od 29-99 eur (ili jednokratno 1590 eur) plus provizija od 1,5% za svaku realizovanu rezervaciju. Cena mesečne naknade zavisi od obima unetih tura i rezervacija.


Bez obeležja organizatora na prikazu ture i fotografijama

 

U tekst programa putovanja nije dozvoljeno unositi ime i podatke o organizatoru kao ni telefon ili podatke za uplatu. Na fotografije nije dozvoljeno postavljati vodeni žig ili druga obeležja i kontakte organizatora. Ture koje budu sadržale ove podatke ne mogu biti odobrene od strane administratora. Naknadne izmene i unos naziva organizatora ili fotografija sa logom organizatora daju za pravo BOS-u da zauvek obustavi promociju tura kroz BOS sistem tog organizatora.

Bos4.tours ima pravo korekcije naslova i kratkog opisa ture (u dogovoru sa organizatorima) u cilju postizanja boljih performansi pretrage i vizuelnog prikaza ponude na kanalima distribucije.

Fotografije i autorska prava

 

Uz svaki program potrebno je obezbediti najmanje 6 fotografija na koje organizatori imaju autorsko pravo! Unošenjem fotografija u sistem, organizator daje BOS-u i svim njegovim distributivnim partnerima pravo korišćenja istih u promotivne svrhe.

Za eventualnu štetu koja može nastati povredom autorskih prava, organizator snosi odgovornost prema BOS-u i svim njegovim distributivnim partnerima.


Vidljivost tura

 

Po unosu ture u sistem ona mora biti pregledana i odobrena od strane administratora, koji joj dodeljuje status AKTIVNA. Nakon aktiviranja ture nije dozvoljeno vršiti izmene koje nisu u skladu sa opštim uslovima saradnje.

Tura neće biti pregledana dok se nalazi u statusu NACRT. Da bi je administratori odobrili, tura mora biti postavljena u status ČEKA ODOBRENJE ADMINISTRATORA.

Iako tura bude odobrena, ona neće biti vidljiva u sistemu ukoliko nisu uneti datumi predviđeni za početak realizacije i najmanje jedan polazak u kalenaru polazaka. BOS ima pravo zatvoriti turu ako nema unete datume, dok organizator ne unese nove datume i promeni status na AKTIVNA.

Prikaz tura na različitim jezicima

Organizator bira na kojim sve jezicima želi prikaz i promociju ture. Za sada su na raspolaganju engleski, srpski, bosanski, hrvatski, nemački i ruski. Nadamo se uskoro da ćemo otvoriti još neke jezike iz regiona kao i kineski i arapski.

 

Dinamičke cene

U sistem se ne mogu unositi cene one koje su više od cena objavljenih na sajtu organizatora i ostalim kanalima prodaje.

Uz svaku turu organizator ima mogućnost unosa LOKALNE cene (za domaće tržište) i CENE ZA STRANE TURISTE, kao i PROMOTIVNE i REDOVNE cene. Ako se unosi promotivna cena, obavezno je uneti i objašnjenje pod kojim uslovima se primenjuje promo cena, kao i označiti koliko dana pred polazak softver treba da prebaci cenu sa promotivne na redovnu.

Nije moguće postaviti LAST MINUTE cenu – promotivna cena je uvek FIRST MINUTE cena (u cilju podsticanja klijenata da se za putovanja prijave što je moguće ranije).

Organizator ima mogućnost unosa različitih cena za domaće i goste iz regiona u odnosu na strane turiste. Pri unosu tura na različitim jezicima uvek se prvo označava da li će se uz taj jezik primenjivati cena za lokane turiste ili cena za strance. Na taj način se omogućava da turistima iz drugih zemalja koji govore iste ili slične jezike kao i lokano stanovništvo da rezervišu turu po ceni za lokalne turiste (u tom slučaju i vodič govori lokalni jezik, što je često jeftinije u odnosu na vođenje na stranim jezicima).

Praćenje efekata svojih marketing aktivnosti

U svom nalogu u BOS sistemu organizatori mogu kreirati različite „Affiliate programe“ za svoje marketing kampanje i precizno pratiti njihove rezultate. Na primer, mogu kreirati zasebne linkove za oglašavanje na Fejsbuku, Instagramu, blogu i slično, i pratiti tačan broj rezervacija koji je stigao u sistem putem svakog od odabranih kanala promocije.

 

Plasman vaših tura kroz BOS distributivnu mrežu

Unosom vaše ponude u BOS4.tours sistem ona će biti automatski dostupna za online rezerisanje kroz BOS distributivnu mrežu, koju čine portali Putujem.online, SerbianAdventures.com i drugi, kao i kroz BOS Affiliate partnersku mrežu.

Kanali distribucije

Kanali distribucije su sajtovi koji su nastali na BOS4.tours platformi uz pomoć BOS website buildera. Pri unosu ture u sistem organizatori označavaju na kojim sve sajtovima – kanalima distribucije žele da njihova ponuda bude vidljiva. Takođe, kanali distribucije biraju koje ture žele da promovišu na svojim sajtovima.

Kanali distribucije svoje promotivne aktivnosti sprovode samostalno kroz različite promotivne kanale i naloge na društvenim mrežama. Takođe imaju mogućnost kreiranja svoje affiliate partnerske mreže. Kanali distribucije i njihove affiliate partneri čine BOS distributivnu mrežu. Organizatori su u obavezi da za sve realizovane rezervacije pristigle kroz BOS distributivnu mrežu u roku isplate pripadajuće provizije. Mesečni obračuni provizija se lako mogu preuzeti iz sistema na kraju svakog meseca.

Organizatori imaju uvid u to koje rezervacije stižu preko kog Kanala distribucije, a Kanali distribucije imaju uvid u sve kontakte klijenata.

Affiliate partneri

Affiliate partneri BOS-a su pojedinci ili pravna lica, udruženja, klubovi i sl. koji žele da iskoriste mogućnost zarade od promocije tura iz BOS sistema. Oni se registruju preko kanala distribucije (uključujući i booking.bos4.tours). Organizator je u obavezi da isplati provizuju kanalu distribucije za sve realizovane rezervacije koje stignu preko njegove mreže affiliate partnera, osim ako se drugačije pismeno ne dogovore.

Affiilate partneri nemaju uvid u kontakt klijenata (njihova imena, mail adrese i telefone), ali imaju uvid u to koje su rezervacije urađene preko njihovih linkova ili sajtova, za koje ture i datume, i mogu pratiti statuse rezervacija.

Legalnost poslovanja, odgovornost prema klijentima

Organizator snosi odgovornost za legalnost svog poslovanja. Na podacima o organizatoru mora biti naznačeno u kom svojstvu nastupa i po tom pitanju klijent po prijemu instrukcije za plaćanje mora znati u kakvom pravnom statusu je organizator. Organizator odgovara za bezbednost klijenata i preuzima na sebe sve druge obaveze prema klijentima u skladu sa etičkim normama ili zakonitim postupanjem.

Ukoliko se slažete sa ovim uslovima saradnje, možete se odmah registrovati.

BUDITE BOS – pridružite se BOS4.tours platformi

Online rezervisanje možete imati i na vašem postojećem sajtu!

Povećajte direktnu prodaju i uštedite! Bez kodiranja! Uz sve druge benefite koje vam donosi korišćenje BOS rezervacionog sistema.

Promotivna akcija do 01.06.2023.

Kliknite na dugme i izaberite termin za razgovor koji vam odgovara.

Digitalna transformacija vašeg turističkog biznisa

Ako kojim slučajem želite kompletnu digitalnu transformaciju vašeg biznisa i veću direktnu prodaju, uz pomoć BOS website buildera možete kreirati nov moderan web sajt. BOS website builder vam omogućava:

  • Kreiranje višejezičnog websajta sa online rezervisanjem vaše ponude u okviru kojeg možete po želji imati i druge ture iz BOS sistema (i ostvariti proviziju za ostvarene rezervacije sa vašeg sajta)
  • Samostalno ažurirati sajt i dodavati nove sadržaje
  • Bez potrebe za kodiranjem i angažovanjem programera
  • Dizajn sajta po izboru
  • Besplatan hosting i sigurnosni certifikati
  • Pratiti zadovoljstvo klijenata, njihove ocene i komentare
  • Koristiti integrisana rešenja za bolji marketing
  • Kreirati sopstvenu affiliate partnersku mrežu
  • BOS marketing podrška na raspolaganju

Ponudu kreiramo po vašoj meri i ona zavisi od obima sajta i u kojoj meri želite da kreiranje sajta prepustite profesionalcima.

Kliknite ispod za više informacija ili zakažite razgovor u skladu sa vašim raspoloživim vremenom.

*Osim što je stranica za registraciju na engleskom, za sve ostalo imate mogućnosti izbora jezika (engleski, srpski, bosanski i hrvatski) osim video tutorijala koji su za sad samo na srpskom jeziku.

Prijavljivanjem za korišćenje sistema, organizator se obavezuje na prihvatanje svih ovih uslova saradnje sa BOS-om.

Za sva pitanja ili nejasnoće, možete nas kontaktirati na:

+38162514566 ili

na mail: support@bos4.tours