KORISNICI – KANALI PRODAJE

SAMOSTALNI KANAL PRODAJE

Sam kreira svoju poslovnu strategiju i u skladu sa njom kreira „Thank you stranicu“, dogovara sa organizatorima visine provizija i način isplate, planira svoje marketinške aktivnosti.

Samostalni kanal prodaje može biti sajt organizatora putovanja a može biti  i neko preduzimljiv ko će na BOS platformi pokrenuti neke nove specijalizovane turističke sajtove.

AFFILIATE PARTNERI

Nasuprot samostalnim kanalima prodaje su Affiliate partneri (ili distributivni partneri) koji mogu ostvarivati prihod od plasmana preko svojih kanala prodaje ali bez mogućnosti da sami upravljaju načinom prodaje. Više o ovom vidu prodaje, možete pogledati na dnu ove stranice.

Kanal prodaje za preduzimljive korisnike

ORGANIZATORI PUTOVANJA

BOS vam omogućava da na svom sajtu imate online rezervisanje tura i da automatizujete administraciju uz primenu modernih tehnologija i naše podrške.

Uvećajte svoj biznis uz smanjene troškove i vreme vaših zaposlenih.

Pronađite nove klijente i osnažite odnose sa postojećim. Otvorite novi kanal prodaje.*

Vaše je da unesete detaljne opise tura i fotografije, cene, uslove prodaje, i Vaša veb stranica će uvek biti u skladu sa trenutnim informacijama iz sistema, dajući korisniku najnovije informacije i time povećavate broj rezervacija koristeći naš kanal prodaje.

Vaš sajt može postati i kanal prodaje za druge korisnike sistema baš kao što se i vaše ture mogu naći u njihovoj ponudi. BOS omogućava da svaki organizator može birati na kojim sve kanalima želi da se prodaju njegove ture. Visinu provizije, način naplate i druge detalje dogovara sa svakim od tih kanala prodaje nezavisno od BOS-a.

U budućnosti će se pojaviti i nove platforme koje će objediniti ponudu inicijativnih agencija baš kao što je objedinjena ponuda za SerbianAdventures sajtu.

BOS mogu koristiti i organizatori tura i aktivnosti u Srbiji i oni odmah mogu birati da se njihova ponuda vidi i na SerbianAdventures.com kanalu.

Organizatori kanala prodaje

PREDUZIMLJIVI:

Započnite biznis u turizmu uz primenu modernih tehnologija.

Oslonite se na našu podršku i tehnologije koje smo kreirali upravo za vas.

Možete zaraditi tako što biste postali jedan od SAMOSTALNIH KANALA PRODAJE tura iz našeg sistama (uz mnoge mogućnosti) ili kao AFFILIATE partner.

Kreatori novih turističkih sajtova – novi samostalni kanali prodaje

  • Sa BOS-om je sada moguće na bilo kom tržištu lako kreirati platformu koja bi obuhvatila (lokalnu) ponudu različith organizatora putovanja a zahvaljujući multijezičnosti sajta inicijator takvog poduhvata može imati i front i admin sistema na lokalnom jeziku kao i jezicima na kojima želi plasman.

  • Sa BOS-om je moguće kreirati sajt koji će biti posvećen određenoj temi i u okviru nje prikazivati samo ture koje se vezuju za tu temu (aktivni odmor, tematske ture, porodični odmor i sl.). Kako se bude razvijala naša mreža partnera – organizatora tako može biti sve veća ponuda u okviru zadate teme. Onima koji bi nam pomogli u širenju mreže partnera nudimo dobre stimulacije.

AFILIATE PARTNERI

–  služe kao KANALI ZA PLASMAN i za to dobijaju unapred definisanu proviziju koja se isplaćuje po dogovoru. Affiliate partnerstvo za sada je moguće ostvariti samo sa Serbianadventures-om za ture po Srbiji. Affiliate partner može biti neko sa svojim veb sajtom na kojem će biti pretraživač i prikaz tura u okviru tog sajta a može biti i neko ko nema sajt već promoviše pojedinačne ture preko svojih kanala na društvenim mrežama (uz linkove koji imaju ugrađen kod za praćenje) i na osnovu realizovanih rezervacija dobijaju pripadajuću proviziju.

PRIJAVITE SE ZA PREZENTACIJU

* Obavezna polja
Zainteresovani kao


Prezentacija Sistema Za Rezervacije